8 Юни 2020 г.

Събиране на оферти с обява с предмет "Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на фасада "Север", фасада "Изток" и 4-ти етаж на съдебна палата гр.Благоевград, пл."Васил Левски" №1"

Сподели

Събиране на оферти с обява с предмет "Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на фасада "Север", фасада "Изток" и 4-ти етаж на съдебна палата гр.Благоевград, пл."Васил Левски" №1"

Информация за публикуване на обява - линк към АОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк към АОП