Достъп до информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

И ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР

В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРАТА ГР. БЛАГОЕВГРАД

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА / 397.9 KB

Заповед №923 от 21.09.2016 / 121.2 KB

Заявление за достъп до обществена информация / 167.5 KB

Протокол за приемане на устно запитване / 189.0 KB

Дължими разходи и начини за заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация / 20.3 KB

Банкова сметка (такси)