Прокуратурата в Република България се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, апелативни прокуратури, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, Софийска градска прокуратура, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури (чл.136, ал.1 от Закона за съдебната власт). Структура на прокуратурата

Районът на Окръжна прокуратура гр.Благоевград включва Окръжен следствен отдел към Окръжна прокуратура гр.Благоевград и Районна прокуратура гр.Благоевград.