Информационен център за работа с граждани

2700 Благоевград, пл. "Васил Левски" №1 тел.: 073 8280-107 факс: 073 885213 e-mail: [email protected]

Подай сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.