Говорител на ОП Благоевград

прокурор Филипов
сл. тел.: 073 8280-114
моб. тел.: 0882887427
e-mail: [email protected]