Прием на граждани

Информация за прием на граждани

От 09.03.2020 г., на основание т.II от заповед №РД-04-84/09.03.2020 г. на главния прокурор на Прокуратура на Република България, предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на коронавирусна инфекция се преустановява приемът на граждани от административните ръководители на прокуратурите, до последващо разпореждане.
Заповед № РД-04-84/09.03.2020 г.