Информация за граждани

Деловодство на Окръжна прокуратура Благоевград
Работно време с граждани: от 09:00 до 17:00

В рамките на посоченото работно време деловодствата на Окръжна прокуратура гр. Благоевград и Районните прокуратури осъществяват контакти с гражданите, като представят на страните по преписките срещу лична карта и/или на упълномощени от тях лица информация.