Обслужваща банка - "Обединена българска банка" АД

 1. Сметка – такси, в лева:
  IBAN: BG55UBBS88883104019001
  BIC: UBBSBGSF

 2. Набирателна сметка – гаранции:
  BIC: UBBSBGSF

 • в лева
  IBAN: BG04UBBS88883304050603
 • в евро EUR
  IBAN: BG26UBBS88883604050643
 • в американски долари USD
  IBAN: BG60UBBS88883604050613