Указател на прокуратурите

Прокуратура Адрес Административен ръководител Телефон Факс E-mail
ОП Благоевград 2700 Благоевград, пл. "Васил Левски" 1 Евгения Стоянова 073 8280-107 073 885213 [email protected]
РП Благоевград 2700 Благоевград, ул. "Крали Марко" №2 Борислав Ковачки 073 819988 073 885214 [email protected]
ТО Гоце Делчев 2900 Гоце Делчев, ул. "Отец Паисий" №25   0751 60176 0751 60173 [email protected]
ТО Петрич 2850 Петрич, ул."Лазар Маджаров" №3   074 560363 074 560361 [email protected]
ТО Разлог 2760 Разлог, ул. "Опълченска" № 1Б   074 780053 074 780054 [email protected]
ТО Сандански 2800 Сандански, бул. "Македония" №57, ет.3   074 630770 074 630770 [email protected]