Обществена поръчка с предмет "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура -Благоевград"

Документите в електронната преписка не се поддържат на основание чл.24, ал.3, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки.

Тръжна документация