Обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет „Поддръжка на програмни продукти “RZ WIN” и “LS WIN” за нуждите на Окръжна прокуратура гр.Благоевград

Документите в електронната преписка не се поддържат на основание чл.24, ал.3, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки.

Тръжна документация