17 Юни 2015 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмет "Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за административните сгради, ползвани от Окръжна прокуратура гр.Благоевград"

Сподели

Електронна преписка № 001/16.06.2015 г.
 

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение за административните сгради, ползвани от Окръжна прокуратура гр.Благоевград

Решение № 9 от 16.06.2015 г.

Информация за сключен договор

Обявление за приключване на обществена поръчка - линк към РОП

Тръжна документация

Други документи