Събиране на оферти с обява с предмет "Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на фасада "Север", фасада "Изток" и 4-ти етаж на съдебна палата гр.Благоевград, пл."Васил Левски" №1"