8 Октомври 2013 г.

Обществена поръчка с предмет "Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Разлог"

Сподели

Документите в електронната преписка не се поддържат на основание чл.24, ал.3, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки.