Обществена поръчка с предмет " Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр.Петрич"

Документите в електронната преписка не се поддържат на основание чл.24, ал.3, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки.

Тръжна документация