11 Ноември 2013 г.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи и хигиенни материали по спецификация, за нуждите на ОП гр.Благоевград, РП гр.Благоевград, РП гр.Сандански, РП гр.Петрич, РП гр.Разлог и РП гр.Гоце Делчев"

Сподели

Документите в електронната преписка не се поддържат на основание чл.24, ал.3, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки.