5 Юни 2020 г.

Обществена поръчка “Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Софийска районна прокуратура, по три обособени позиции"

Сподели

Електронна преписка № 1204 / 05. 06. 2020 г.

Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Софийска районна прокуратура, по три обособени позиции,

както следва:

Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности

Обособена позиция № 2 - Доставка на копирна хартия

Обособена позиция №3 - Доставка на кочани с квитАнции, папки за досиета, ролки за калкулатори, кламери и информационни материали по заявка на възложителя

Информация за публикувана обява - линк към АОП