27 Февруари 2019 г.

Обществена поръчка “Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Софийска районна прокуратура, по три обособени позиции"

Сподели

Електронна преписка № 496/27.02.2019г.

   “Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Софийска районна прокуратура, по три обособени позиции, както следва:

   Обособена позиция № 1 - Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности,

   Обособена позиция № 2 - Доставка на копирна хартия

   Обособена позиция  №3 - Доставка на кочани с квитанции, папки за досиета, ролки за калкулатори и кламери“.

Информация за публикувана обява - линк към АОП