Oбществена поръчка с предмет: Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр.Елхово

За получаване на потребителско име и парола за достъп до тръжната документация, моля изпратете е-mail на РП Елхово: [email protected]
За контакти: Главен счетоводител Иванка Великова на тел. (0478) 88320 или e-mail: [email protected]

Обявление

Решение

Тръжна документация