Oбществена поръчка с предмет: Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр.Ямбол

Съобщение от РП-Ямбол 12.11.2013
Уведомяваме Ви, че днес 12.11.2013 г. в сградата на РП-Ямбол, находяща се в гр.Ямбол, ул.Жорж Папазов №1, ст.315 в 15:00 часа ще бъдат отворени ценовите предложения в плик №3 по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет  "Извършване на периодични медицински прегледи  за нуждите на Районна прокуратура – Ямбол”.


За получаване на потребителско име и парола за достъп до тръжната документация, моля изпратете е-mail на РП-Ямбол: [email protected]
За контакти: Съдебен администратор Йовка Тагарева на тел. (046) 662616 или e-mail: [email protected]

Обявление

Решение

Тръжна документация