Поддръжка на софтуера за работната заплата - програмен продукт "RZWIN" за нуждите на Окръжна прокуратура - Ямбол