Oбществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Окръжна прокуратура гр.Ямбол

Съобщение от ОП-Ямбол 26.07.2013
Уведомяваме Ви, че днес, 26.07.2013 г. в сградата на ОП-Ямбол, находяща се в гр.Ямбол, ул.Жорж Папазов №1, кабинет №307 в 16:00 часа ще бъдат отворени ценовите предложения в плик №3 по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на ОП-Ямбол“.


За получаване на потребителско име и парола за достъп до тръжната документация, моля изпратете е-mail на ОП-Ямбол: [email protected]

За контакти: Съдебен администратор Желка Митева на тел. (046) 662610 или e-mail: [email protected]

Решение

Обявление

Тръжна документация