Oбществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр.Елхово

За получаване на потребителско име и парола за достъп до тръжната документация, моля изпратете е-mail на РП-Елхово: [email protected]
За контакти: Главен счетоводител Иванка Великова на тел. (0478) 88320 или e-mail: [email protected]

Обявление

Решение

Тръжна документация