Oбществена поръчка с предмет: Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура гр.Тополовград

За получаване на потребителско име и парола за достъп до тръжната документация, моля изпратете е-mail на РП-Тополовград: [email protected]
За контакти: Главен счетоводител Пепа Тодорова на тел. (0470) 53317 или e-mail: [email protected]

Решение

Обявление

Тръжна документация