Oбществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр.Тополовград

Съобщение от РП-Тополовград 10.09.2013
Уведомяваме Ви, че ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет ”Предоставяне на услуги от службата по трудова медицина за нуждите на РП-Тополовград” ще се извърши на 12.09.2013 г. в 11.00 часа в сградата на Съдебната палата, стая №1 в деловодството на Районна прокуратура-Тополовград.
От Комисията определена със Заповед №56 от 03.09.2013 г. на Административен ръководител Районен прокурор на Районна прокуратура-Тополовград


За получаване на потребителско име и парола за достъп до тръжната документация, моля изпратете е-mail на РП-Тополовград: [email protected]
За контакти: Главен счетоводител Пепа Тодорова на тел. (0470) 53317 или e-mail: [email protected]

Обявление

Решение

Тръжна документация