ИЗМЕНЕНА Заповед № РД-04-61 от 29.04.2022 г., относно приемане на "Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Окръжна прокуратура - гр.Ямбол", изменена със Заповед № РД-04-34 от 23.02.2024 г.