30 Август 2019 г.

Регистър и декларации за имущество и интереси по чл..35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ- при освобождаване от длъжност подадени от служителите в РП Ямбол

22 Март 2019 г.

Регистър и встъпителни декларации(Част II Интереси) по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ подадени от служителите в Районна прокуратура-Ямбол

22 Март 2019 г.

Регистър и декларации по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.340а,ал.2 от ЗСВ подадени от служителите в Районна прокуратура-Ямбол