30 Август 2019 г.

Регистър и декларации за имущество и интереси по чл..35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ- при освобождаване от длъжност подадени от служителите в РП Ямбол

Сподели