Декларации по ЗПКОНПИ

30 Октомври 2023 г.

Регистър и встъпителни декларации(Част II Интереси) по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ подадени от служителите в Окръжна прокуратура-Ямбол

11 Септември 2023 г.

Регистър и декларации по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.340а,ал.2 от ЗСВ подадени от служителите в Окръжна прокуратура-Ямбол

4 Юни 2020 г.

Списък на лицата от Районна прокуратура- Ямбол, неподали декларации, в сроковете по чл.38 и чл.39 от ЗПКОНПИ

31 Януари 2020 г.

Регистър и декларации при изтичане на 1 година от подаване на декларация при освобождаване от длъжност (Част II Интереси) по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ подадени от служителите в Окръжна прокуратура-Ямбол