Декларации

Сподели

31 Януари 2020 г.
Регистър и декларации при изтичане на 1 година от подаване на декларация при освобождаване от длъжност (Част II Интереси) по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ подадени от служителите в Окръжна прокуратура-Ямбол
30 Август 2019 г.
Регистър и декларации за имущество и интереси по чл..35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ- при освобождаване от длъжност подадени от служителите в РП Ямбол