Декларации по ЗПКОНПИ

Сподели

30 Октомври 2023 г.
Регистър и встъпителни декларации(Част II Интереси) по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ подадени от служителите в Окръжна прокуратура-Ямбол
11 Септември 2023 г.
Регистър и декларации по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.340а,ал.2 от ЗСВ подадени от служителите в Окръжна прокуратура-Ямбол
31 Януари 2020 г.
Регистър и декларации при изтичане на 1 година от подаване на декларация при освобождаване от длъжност (Част II Интереси) по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ подадени от служителите в Окръжна прокуратура-Ямбол
30 Август 2019 г.
Регистър и декларации за имущество и интереси по чл..35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ- при освобождаване от длъжност подадени от служителите в РП Ямбол