22 Март 2019 г.

Регистър и встъпителни декларации(Част II Интереси) по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ подадени от служителите в Районна прокуратура-Ямбол

Сподели