4 Юни 2020 г.

Списък на лицата от Районна прокуратура- Ямбол, неподали декларации, в сроковете по чл.38 и чл.39 от ЗПКОНПИ

Сподели