7 Август 2018 г.

Списък на лицата от Районна прокуратура- Елхово, неподали декларации, в сроковете по чл.38 и чл.39 от ЗПКОНПИ

7 Август 2018 г.

Регистър и встъпителни декларации по чл.35,ал.1,т.4 от ЗПКОНПИ подадени от служителите в Районна прокуратура-Елхово

7 Август 2018 г.

Регистър и встъпителни декларации(Част II Интереси) по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ подадени от служителите в Районна прокуратура-Елхово

7 Август 2018 г.

Регистър и декларации по чл.35,ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.340а,ал.2 от ЗСВ, подадени от служителите в Районна прокуратура-Елхово

7 Август 2018 г.

Регистър и декларации по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.340а,ал.2 от ЗСВ подадени от служителите в Районна прокуратура-Елхово