Регистър на ежегодни декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ-I част, подадени от служителите в Районна прокуратура-Елхово