Регистър и декларации по чл.35,ал.1,т.3 от ЗПКОНПИ във връзка с чл.340а,ал.2 от ЗСВ, подадени от служителите в Районна прокуратура-Елхово