15 Август 2014 г.

Конкурс за заемане на длъжността: "Съдебен деловодител" - 2 (две) щатни бройки в Окръжна прокуратура Стара Загора

Сподели

-----

15 Август 2014 г.

Обновление

ОБЯВЯВАНЕ на конкурса

Обява за конкурса

19 Септември 2014 г.

Обновление

Списък на кандидатите

Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурса

19 Септември 2014 г.

Обновление

Списък на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса

Списък на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса

16 Октомври 2014 г.

Обновление

Класиране на кандидатите

Класиране на кандидатите участващи в конкурса за заемане на длъжността "съдебен деловодител"