Обществена поръчка с предмет: предоставяне на услуги от служна по трудова медицина за нуждите на РП-Брезник

За допълнителна информация се обръщайте  към Сашка Кирилова на тел. (07751) 23 51 След запитване на  e-mail: [email protected], ще получите потребителско име и парола за достъп до документацията за участие.

Решение и обявление

Тръжна документация