Информационен център за работа с граждани

Работи от 09.00 до 17.00 часa                                                                              2300 Перник, ул. "Търговска" №37

Отдел връзки с обществеността

Говорител на ОП Перник: Прокурор Албена Стоилова

Окръжен следствен отдел

 2300 Перник, ул. "Самоков" №2

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.