Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 29.06.2018 Мирослава Войнова съдебен архивар Мирослава Войнова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
1 28.06.2018 Нели Ничева главен специалист - счетоводител Нели Ничева - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
2 03.07.2018 Стефка Петрова съдебен деловодител Стефка Петрова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
3 04.07.2018 Нина Панова завеждащ служба РНКИ/РЧКИ Нина Панова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
4 04.07.2018 Катя Матеева съдебен деловодител Катя Матеева - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
5 04.07.2018 Райна Кралева системен администратор Райна Кралева - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
5 16.07.2018 Сашка Кирилова старши специалист - счетоводител Сашка Кирилова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
6 04.07.2018 Зоя Маринова чистач Зоя Маринова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
7 04.07.2018 Ирина Минкова главен специалист - счетоводител Ирина Минкова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
8 04.07.2018 Даниела Николова служител по сигурността на информацията Даниела Николова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
9 05.07.2018 Татяна Велинова съдебен деловодител Татяна Велинова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
10 05.07.2018 Белинда Виденова съдебен секретар Белинда Виденова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
11 05.07.2018 Мая Маркова съдебен деловодител Мая Маркова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
12 05.07.2018 Стефан Кирилов шофьор - призовкар Стефан Кирилов - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
13 05.07.2018 Татяна Христова съдебен деловодител Татяна Христова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
14 05.07.2018 Радослава Драгомирова съдебен деловодител Радослава Драгомирова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
15 05.07.2018 Габриела Райчева съдебен деловодител Габриела Райчева - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
16 05.07.2018 Снежана Николчова главен специалист - административна дейност Снежана Николчова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
17 05.07.2018 Петър Йотов призовкар, той и пазач Петър Йотов - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
18 05.07.2018 Йоана Стоянова съдебен администратор Йоана Стоянова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
19 05.07.2018 Петър Райчев домакин Петър Райчев - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
20 05.07.2018 Йорданка Здравкова съдебен деловодител Йорданка Здравкова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
21 09.07.2018 Десислава Борисова завеждащ служба Десислава Борисова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
22 09.07.2018 Валентин Петров шофьор - призовкар Валентин Петров - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
23 12.07.2018 Аделина Боборачка главен счетоводител Аделина Боборачка - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
24 12.07.2018 Милена Павлова завеждащ служба Милена Павлова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
25 13.07.2018 Ирена Здравкова съдебен деловодител Ирена Здравкова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
26 24.08.2018 Илина Александрова съдебен секретар Илина Александрова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
27 11.09.2018 Радослава Драгомирова съдебен деловодител Радослава Драгомирова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.07.2018 Даниела Станишева съдебен деловодител Даниела Станишева - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
2 03.07.2018 Богомил Илиев шофьор - призовкар Богомил Илиев - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
3 03.07.2018 Димитрина Ананиева завеждащ служба Димитрина Ананиева - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
4 03.07.2018 Ивет Петрова съдебен деловодител Ивет Петрова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
5 03.07.2018 Нели Иванова главен счетоводител Нели Иванова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
6 03.07.2018 Аделина Боянова призовкар - чистач Аделина Боянова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
7 03.07.2018 Ромина Такова съдебен деловодител Ромина Такова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
8 04.07.2018 Нина Кирилова съдебен деловодител Нина Кирилова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 28.06.2018 Яна Тодорова съдебен деловодител Яна Тодорова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
2 04.07.2018 Даниела Кузева съдебен деловодител Даниела Кузева - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
3 10.07.2018 Бистра Кръстева съдебен секретар Бистра Кръстева - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
4 10.07.2018 Валентина Лазарова призовкар Валентина Лазарова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
2 28.06.2018 Богиня Исаева съдебен деловодител Богиня Исаева - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
3 28.06.2018 Мими Николова съдебен деловодител Мими Николова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
4 28.06.2018 Зоя Гончева чистач Зоя Гончева - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.06.2018 Сашка Кирилова старши специалист - счетоводител Сашка Кирилова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
1 01.06.2018 Татяна Велинова съдебен деловодител Татяна Велинова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
2 01.06.2018 Милена Павлова завеждащ служба Милена Павлова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
3 07.06.2018 Нели Ничева главен специалист - счетоводител Нели Ничева - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
3 01.06.2018 Нина Панова завеждащ служба РНКИ/РЧКИ Нина Панова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
4 04.06.2018 Габриела Райчева съдебен деловодител Габриела Райчева - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
5 04.06.2018 Райна Кралева системен администратор Райна Кралева - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
6 04.06.2018 Катя Матеева съдебен деловодител Катя Матеева - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
7 04.06.2018 Ирена Здравкова съдебен деловодител Ирена Здравкова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
8 05.06.2018 Йорданка Здравкова съдебен деловодител Йорданка Здравкова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
9 05.06.2018 Стефка Петрова съдебен деловодител Стефка Петрова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
10 06.06.2018 Петър Йотов призовкар, той и пазач Петър Йотов - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
11 06.06.2018 Мая Маркова съдебен деловодител Мая Маркова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
12 06.06.2018 Татяна Христова съдебен деловодител Татяна Христова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
13 06.06.2018 Аделина Боборачка главен счетоводител Аделина Боборачка - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
14 06.06.2018 Даниела Николова служител по сигурността на информацията Даниела Николова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
15 06.06.2018 Мирослава Войнова съдебен архивар Мирослава Войнова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
16 07.06.2018 Йоана Стоянова съдебен администратор Йоана Стоянова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
17 07.06.2018 Десислава Борисова завеждащ служба Десислава Борисова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
18 07.06.2018 Белинда Виденова съдебен секретар Белинда Виденова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
19 07.06.2018 Радослава Драгомирова съдебен деловодител Радослава Драгомирова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
20 07.08.2018 Снежана Николчова главен специалист - административна дейност Снежана Николчова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
21 07.08.2018 Ирина Минкова главен специалист - счетоводител Ирина Минкова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
22 05.09.2018 Илина Александрова съдебен секретар Илина Александрова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.06.2018 Даниела Станишева съдебен деловодител Даниела Станишева - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
2 07.06.2018 Ивет Петрова съдебен деловодител Ивет Петрова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
3 07.06.2018 Ромина Такова съдебен деловодител Ромина Такова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
4 07.06.2018 Аделина Боянова призовкар - чистач Аделина Боянова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
5 07.06.2018 Нели Иванова главен счетоводител Нели Иванова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
6 07.06.2018 Димитрина Ананиева завеждащ служба Димитрина Ананиева - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
7 07.06.2018 Нина Кирилова съдебен деловодител Нина Кирилова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
2 07.06.2018 Бистра Кръстева съдебен секретар Бистра Кръстева - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
3 07.06.2018 Яна Тодорова съдебен деловодител Яна Тодорова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
4 07.06.2018 Даниела Кузева съдебен деловодител Даниела Кузева - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
5 07.06.2018 Валентина Лазарова призовкар Валентина Лазарова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 07.06.2018 Богиня Исаева съдебен деловодител Богиня Исаева - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ
2 07.06.2018 Мими Николова съдебен деловодител Мими Николова - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ