2023

Окръжна прокуратура - Перник

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
37 01.09.2023 Елица Златкова съдебен деловодител Елица Златкова.pdf

Окръжна прокуратура - Перник

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 27.09.2023 Елица Златкова съдебен деловодител Елица Златкова.pdf