Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
32 09.02.2021 Любослава Милчева съдебен деловодител Любослава Милчева.pdf
33 06.04.2021 Любослава Милчева съдебен деловодител Любослава Милчева.pdf
34 10.08.2021 Зоя Маринова чистач Зоя Маринова .pdf
35 11.11.2021 Надка Миланова прокурорски помощник Надка Миланова.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 08.03.2021 Любослава Милчева съдебен деловодител Любослава Милчева.pdf
2 06.12.2021 Надка Миланова прокурорски помощник Надка Миланова.pdf