2019

Окръжна прокуратура - Перник

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
28 02.01.2019 Нели Ничева главен специалист - счетоводител Нели Ничева - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
29 02.01.2019 Сашка Кирилова старши специалист - счетоводител Сашка Кирилова - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ
30 30.09.2019 Виктор Стефанов прокурорски помощник Виктор Стефанов - декларация по чл.35, ал.1, т.1 ЗПКОНПИ

Окръжна прокуратура - Перник

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
23 10.10.2019 Виктор Стефанов прокурорски помощник Виктор Стефанов - декларация по чл.35, ал.1, т.2 ЗПКОНПИ