Регистри и декларации

Окръжна прокуратура - Перник

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
32 09.02.2021 Любослава Милчева съдебен деловодител Любослава Милчева.pdf
33 06.04.2021 Любослава Милчева съдебен деловодител Любослава Милчева.pdf
34 10.08.2021 Зоя Маринова чистач Зоя Маринова .pdf

Окръжна прокуратура - Перник

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 08.03.2021 Любослава Милчева съдебен деловодител Любослава Милчева.pdf