Регистри и декларации

Окръжна прокуратура - Перник

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
36 07.11.2022 Росица Миланова съдебен деловодител Росица Миланова.pdf