Окръжен прокурор:

 • Аделина Борисова - Алексиева

 Заместник окръжен прокурор:

 • Анита Джамалова

Прокурори:

 • Бисер Михайлов
 • Албена Стоилова
 • Моника Любомирова
 • Галина Антова
 • Бисер Ковачки
 • Дилян Деянов
 • Красимир Тренчев

Завеждащ окръжен следствен отдел: Юлиан Димитров

Следователи:

 • Николай Николов
 • София Йорданова
 • Петя Кирилова
 • Марта Пушева
 • Марина Николова
 • Симона Николаева