Окръжен прокурор

Окръжен прокурор: Галина Антова
 


Заместник окръжен прокурор:

 • Анита Джамалова

Прокурори:

 • Бисер Михайлов
 • Албена Стоилова
 • Моника Любомирова
 • Бисер Ковачки
 • Аделина Алексиева
 • Дилян Деянов
 • Красимир Тренчев

Завеждащ окръжен следствен отдел: Юлиан Димитров

Следователи:

 • Николай Николов
 • София Йорданова
 • Петя Кирилова
 • Марта Пушева
 • Марина Николова
 • Симона Николаева