Указател на прокуратурите

Прокуратура Адрес Говорител Телефон Е-поща
Апелативна прокуратура - Бургас 8000 Бургас, ул. Александровска №101 Йовита Григорова 056/871 713 [email protected]
Апелативна прокуратура - Варна 9000 Варна пл. "Независимост" № 2 Стефка Якимова 052/606 211 [email protected]
Апелативна прокуратура - Велико Търново 5000 ВеликоТърново, ул. "Васил Левски" №16 Светослав Калчев 062/651 894 [email protected]
Апелативна прокуратура - Пловдив 4000 Пловдив, пл. "Съединение" №3 Николай Божилов 032/600 415 [email protected]
Апелативна прокуратура - София 1303, София, ул. „Антим І” №17, ет. 7 Димитър Арабаджиев 02/9807585 [email protected]
Военно - апелативна прокуратура 1000 София, ул. „Позитано” №24А Лейтенант Мария Дойчева 02/8005723 [email protected]
Военно-окръжна прокуратура - Пловдив 4000 Пловдив ул. Д-р Г. М. Димитров №28 Ангел Узунов 032/204 335 [email protected]
Военно-окръжна прокуратура - Сливен 8804 Сливен, бул. “Георги Данчев” №1 подп. Георги Василев 044 / 66 77 30 [email protected]
Военно-окръжна прокуратура - София 1000 София ул. Позитано №24А капитан Евгения Деянова 02/921 60 45 [email protected]
Национална Следствена Служба гр. София, бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 42 Мариан Маринов 02/906 9340 [email protected]
Окръжна Прокуратура Шумен 9700 Шумен ул. ”Съединение” № 26 Емилия Янчева 056 874634 [email protected]
Окръжна прокуратура Благоевград 2700 Благоевград, пл. Васил Левски №1 Ивайло Филипов 073/8280114 [email protected]
Окръжна прокуратура Бургас 8000 Бургас, ул. Александровска №101 Христо Колев 056/871822 [email protected]
Окръжна прокуратура Варна 9000 Варна, пл. "Независимост" №2 Радослав Лазаров 052/617920 [email protected]
Окръжна прокуратура Велико Търново 5000 В.Търново, ул. "Васил Левски" №16 Илиан Благоев 062/600007 [email protected]
Окръжна прокуратура Видин 3700 Видин, ул. "Дунавска" №14 Владислав Влашев 094/601 057 [email protected]
Окръжна прокуратура Враца 3000 Враца, бул. ”Христо Ботев” № 29 ет.3 Елена Станева-Кирова 092/621 178 [email protected]
Окръжна прокуратура Габрово 5300 Габрово, пл. "Възраждане" №1 Пламена Дичева-Атанасова 066/810 242 [email protected]
Окръжна прокуратура Добрич 9300 Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов №7 Милена Любенова 058/652101 [email protected]
Окръжна прокуратура Кърджали 6600 Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1 Димитрина Делчева 0361/214 05 [email protected]
Окръжна прокуратура Кърджали 6600 Кърджали, ул."Екзарх Йосиф" №1 Желязко Стефанов 0361/214 14 [email protected]
Окръжна прокуратура Кюстендил 2500 Кюстендил, ул. "Гороцветна" №14 Мариана Сиракова 078/53 39 11 [email protected]
Окръжна прокуратура Ловеч 5500 Ловеч, ул. "Търговска" №41, ет. 4 Светла Иванова 068/663 109 [email protected]
Окръжна прокуратура Монтана 3400 Монтана, ул. Васил Левски №24 Лилия Йорданова 096/395 183 [email protected]
Окръжна прокуратура Пазарджик 4400 Пазарджик, ул. "Хан Крум" №3, ет. 3 Паун Савов 034/408 236 [email protected]
Окръжна прокуратура Перник 2300 Перник, ул. "Търговска" №37 Албена Стоилова 076/64 70 68 [email protected]
Окръжна прокуратура Плевен 5800 Плевен, ул. Димитър Константинов №25, ет. 5 деловодство Диана Илиева 064/827 982 [email protected]
Окръжна прокуратура Пловдив 4000 Пловдив, пл. "Съединение" №3, ет. 7 Галина Андреева -Минчева 032/600434 [email protected]
Окръжна прокуратура Разград 7200 Разград, бул. "Бели Лом" №33, ет. 2 стая 218 Емил Йорданов Енчев 0884110113 [email protected]
Окръжна прокуратура Русе 7000 Русе, ул. Александровска №57 Мирослав Маринов 082/881312 [email protected]
Окръжна прокуратура Силистра 7500 Силистра, ул. "Илия Блъсков" №7 Ивелин Чафаланов 086/817163 [email protected]
Окръжна прокуратура Сливен 8800 Сливен, пл."Хаджи Димитър" 2, Съд. палата ет.3 Ваня Димитрова Белева-Терзиева 044/619916 [email protected]
Окръжна прокуратура Смолян 4700 Смолян, бул. "България" №16 Станчо Станчев 0301/670 10 [email protected]
Окръжна прокуратура София 1000 София, ул. "Съборна" №7 Христина Лулчева-Гугуманова 02 800 58 23 [email protected]
Окръжна прокуратура Стара Загора 6000 Стара Загора, бул. "Митрополит Методи Кусев" №33, ет. 3 Административния ръководител на ОП-Стара Загора 042/696 970 [email protected]
Окръжна прокуратура Търговище 7700 Търговище, ул. "Славейков" №49 Васил Василев 0601/628 30 [email protected]
Окръжна прокуратура Хасково 6300 Хасково, бул. "България" 144, ет. 3 Невена Владимирова 038/651083 [email protected]
Окръжна прокуратура Ямбол 8600 Ямбол, ул. Жорж Папазов №1, ет. 3 Милен Божидаров Атанасов 046/662 605 [email protected]
Районна прокуратура - Монтана 3400 гр. Монтана, ул. "Марин Дринов" № 2, ет.4 Лилия Йорданова 096/395 183 [email protected]
Районна прокуратура Бургас 8000 Бургас, ул. "Александровска" №101, ет. 3 Прокурор Щелиян Димитров 056878538 [email protected]
Районна прокуратура Варна 9000 Варна, бул. "Вл. Варненчик" №57 Станислава Бакалова 052/704192 [email protected]
Районна прокуратура Велико Търново 5000 Велико Търново, ул. "Васил Левски" № 16 Тотко Тотев 062 / 600 781 [email protected]
Районна прокуратура Видин 3700 Видин, ул. "Дунавска" №14 Райна Петрова 094/601 537 [email protected]
Районна прокуратура Враца 3000 Враца, ул. ”Христо Ботев” № 29 Емилиян Костов 0910 921 67; 0899 811 348 [email protected]
Районна прокуратура Габрово 5300 Габрово, пл. "Възраждане" №1 Людмила Рачева 066/810 245 [email protected]
Районна прокуратура Добрич 9300 Добрич, ул. "Константин Стоилов"№7 Даниел Илиев 058/602 095; 058/652 118 [email protected]
Районна прокуратура Добрич 9300 Добрич, ул. "Константин Стоилов"№7 Стефка Георгиева 058/600 523; 058/652 119 [email protected]
Районна прокуратура Кърджали 6600 гр. Кърджали, ул. "Екзарх Йосиф" №1 Петя Чотрова 0361/213 17 [email protected]; [email protected]
Районна прокуратура Кюстендил 2500 гр. Кюстендил, ул. "Гороцветна" №14 Крум Крумов 078/53 39 43 [email protected]
Районна прокуратура Пазарджик 4400 гр. Пазарджик, пл. "Съединение" №2, ет.4 Величка Христова 034 / 402 916 [email protected]
Районна прокуратура Перник 2300 гр. Перник, ул. "Търговска" № 37 Христофор Рачев 076/ 64 70 73 [email protected]
Районна прокуратура Плевен 5800 гр.Плевен, ул."Димитър Константинов" 25, ет.5 Елеонора Янева 064/80-00-03 [email protected]
Районна прокуратура Пловдив 4000 Пловдив, пл. ”Съединение” №3, ет. 6 Петър Петров 032/600 300 [email protected]
Районна прокуратура Разград 7200 гр. Разград, ул. "Бели Лом" № 33 Десимира Недкова 084 640228 [email protected]
Районна прокуратура Русе 7000 Русе, ул. “Александровска” №57, ет. 2 Светослав Великов 082/881257 [email protected]
Районна прокуратура Сливен 8800 гр. Сливен, пл. "Хаджи Димитър" № 2 Венета Иванова Добрева 0882/114106 044/662259 [email protected]
Районна прокуратура Смолян 4700 Смолян, бул."България" №16 Татяна Найденова 0301/670 10 [email protected]
Районна прокуратура Стара Загора 6000 Стара Загора, ул. “Св. Княз Борис I” №77, ет. 1 Таня Димитрова 042/613477
Районна прокуратура Хасково 6300 Хасково, бул. "България" 144, ет. 3 Лилия Торньова 0391/67116 [email protected]
Районна прокуратура Хасково 6300 Хасково, бул. "България" 144, ет. 3 Мария Кирилова 0379/719 39 [email protected]
Районна прокуратура Ямбол гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" 1 Мина Грънчарова 046/662 604 [email protected]
Софийска градска прокуратура 1040 София, бул. „Витоша" 2 Христо Благоев Кръстев 02/ 9219625 [email protected]
Софийска градска прокуратура 1040 София, бул. „Витоша" 2 Десислава Петрова 02/ 9219624 [email protected]
Софийска районна прокуратура София, бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев” 23 Николай Николаев 02/9079274 [email protected]