7 Април 2017 г.

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ 2016 г.

Сподели

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БУРГАС И РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ 2016 г.