Oбществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр.Ямбол

Съобщение от РП-Ямбол 31.07.2013
Уведомяваме Ви, че днес 31.07.2013г. в сградата на РП-Ямбол, находяща се в гр.Ямбол, ул.Жорж Папазов №1, ст.315 в 16:00 часа ще бъдат отворени ценовите предложения в плик №3 по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на РП-Ямбол".


За получаване на потребителско име и парола за достъп до тръжната документация, моля изпратете е-mail на РП-Ямбол: [email protected]
За контакти: Съдебен администратор Йовка Тагарева на тел. (046) 662616 или e-mail: [email protected]

Решение

Обявление

Тръжна документация