12 Юни 2013 г.

Районна прокуратура Гълъбово - Обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Гълъбово"

Сподели

На 15.07.2013г. в 16.00 часа изтече срока за получаване на достъп до тръжната документация за обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Гълъбово". След тази дата достъпа до горепосочената документацията е преустановен.

Решение

Решение - промяна

Обявление