18 Юли 2013 г.

Районна прокуратура Чирпан - Обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Чирпан"

Сподели

На 16.08.2013г. в 16.00 часа изтече срока за получаване на достъп до тръжната документация за обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Чирпан". След тази дата достъпа до горепосочената документацията е преустановен.

Решение

Обявление