22 Декември 2016 г.

КОНКУРС за назначаване на съдебен служител на длъжността „Съдебен деловодител” в Служба „Регистратура, деловодство и архив” в Окръжна прокуратура-Стара Загора

Сподели

.

22 Декември 2016 г.

Обновление

ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА

Обява за конкурса и образци на документи за участие в него.

31 Януари 2017 г.

Обновление

Технически правила за провеждане на конкурса

Технически правила, регламентиращи процедурата за провеждане на конкурса.

31 Януари 2017 г.

Обновление

Списъци на допуснати и недопуснати до участие в конкурса кандидати

Списък на допуснатите до участие в конкурса кандидати и списък на недопуснатите до участие в конкурса кандидати, като в списъка на допуснатите до участие кандидати е посочена информация за мястото, датата и началния час за провеждането на конкурса.

19 Февруари 2017 г.

Обновление

Окончателно класиране от проведения конкурс

Окончателно класиране на участниците в конкурса.