17 Август 2015 г.

Конкурси за следните длъжности на основание чл.68 ал.І т.3 от Кодекса на труда: „Завеждащ служба” в Служба „Регистратура, деловодство и архив” и „Младши специалист – административна дейност” на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора

Сподели

----

17 Август 2015 г.

Обновление

ОБЯВЯВАНЕ на конкурса

Обява за конкурса

23 Септември 2015 г.

Обновление

Списък на кандидатите, недопуснати до участие

Класиране на кандидатите, участващи в конкурса за длъжността „Младши специалист-административна дейност" в Звено „Финансово-стопанска дейност” в Окръжна прокуратура-Стара Загора

23 Септември 2015 г.

Обновление

Списък на кандидатите, допуснати до участие

Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурса

23 Септември 2015 г.

Обновление

Технически правила

Технически правила за провеждане на конкурс за длъжността

12 Октомври 2015 г.

Обновление

Класиране за конкурса за длъжността „Завеждащ служба” в Служба „Регистратура, деловодство и архив”

Класиране на кандидатите, участващи в конкурса за длъжността „Завеждащ служба” на Служба „Регистратура, деловодство и архив” в Окръжна прокуратура-Стара Загора

16 Октомври 2015 г.

Обновление

Класиране „Младши специалист административна дейност”

Класиране на кандидатите, участващи в конкурса за длъжността „Младши специалист-административна дейност" в Звено „Финансово-стопанска дейност” в Окръжна прокуратура-Стара Загора